Dla inwestorów

Zobacz aktualne materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem MLP Group, bieżące raporty, prezentacje i inne.
Raporty

Raporty bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 8/2023 - 06.02.2023

Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Szczegóły

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lutego 2023 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 7/2023 - 25.01.2023

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Szczegóły

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

 • Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31.12.2022 r. – w dniu 17 marca 2023 r.
 • Jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31.12.2022 r. – w dniu 17 marca 2023 r.
 • Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
 • o Raport za I kwartał 2023 r. – w dniu 18 maja 2023 r.,
 • o Raport za III kwartał 2023 r. – w dniu 16 listopada 2023 r.,
 • Skonsolidowany raport półroczny za okres zakończony 30.06.2023 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 23 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe jednostki dominującej. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku.

Wszelkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.mlpgroup.com) w zakładce „Dla inwestorów”.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe,

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Pliki do pobrania
raport_biezacy_7_2023_PL (pdf)
Raport bieżący nr 6/2023 - 18.01.2023

Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Szczegóły

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Notowania Image

Akcje MLPG na GPW

Notowania

Aktualna wartość akcji

0,00 PLN

zobacz więcej

Kalendarz inwestora

18.05.2022

Publikacja raportu za Q1 2022

23.08.2022

Publikacja raportu za H1 2022

23.08.2022

Publikacja raportu za Q2 2022

16.11.2022

Publikacja raportu za Q3 2022

Finanse

Kluczowe dane finansowe

1 743 348  m2

W procesie inwestycyjnym

2.498 MLD PLN

Wartość aktywów netto

279.1  MLN PLN

Skonsolidowana sprzedaż

422.4 MLN PLN

Zysk netto

*Dane na 31 grudnia 2022 r.

Materiały informacyjne

Prezentacje

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych za 2022

  Skład akcjonariatu

  udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA

  Akcjonariat

  Struktura akcjonariatu

  Akcjonariat

  Struktura akcjonariatu

  Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V. posiadająca 10 242 726 akcji, stanowiące 42,69% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 42,69% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  WALNE ZGROMADZENIA

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  11.04.2022

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Szczegóły

  Data zwołania: 11.04.2022 r.
  Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 16.05.2022 r.

  Kontakt

  Kontakt do działu relacji inwestorskich

  Agencja Tauber Promotion Mariusz Skowronek

  Tel: 22 833 35 02, 0 698 612 866
  Email: mskowronek@tauber.com.pl

  MLP Group ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków

  Tel: 22 738 30 10, 738 30 11
  Email: info@mlpgroup.com, ir@mlpgroup.com

  Przydatne strony: