Dla inwestorów

Zobacz aktualne materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem MLP Group, bieżące raporty, prezentacje i inne.
Raporty

Raporty bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 22/2023 - 25.08.2023

Wypowiedzenie umowy Emitenta

Szczegóły

Zarząd spółki MLP Group S.A. („Spółka„) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2023 r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji animatora Emitenta, zawartej w dniu 14 listopada 2018 r. z Dom Maklerski Banku BPS S.A.

 

Tym samym umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 30 września 2023 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 21/2023 - 25.07.2023

Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Szczegóły

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 lipca 2023 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 20/2023 - 19.07.2023

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F

Szczegóły

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), informuje, że w dniu 19 lipca 2023 roku otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 751/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie określenia dnia 20 lipca 2023 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 29.000 obligacji na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 1.000 EUR każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO205000014” („Obligacje”) oraz notowania Obligacji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MLP0525”.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Notowania Image

Akcje MLPG na GPW

Notowania

Aktualna wartość akcji

0,00 PLN

zobacz więcej

Kalendarz inwestora

18.05.2022

Publikacja raportu za Q1 2022

23.08.2022

Publikacja raportu za H1 2022

23.08.2022

Publikacja raportu za Q2 2022

16.11.2022

Publikacja raportu za Q3 2022

Finanse

Kluczowe dane finansowe

1 743 348  m2

W procesie inwestycyjnym

2.498 MLD PLN

Wartość aktywów netto

279.1  MLN PLN

Skonsolidowana sprzedaż

422.4 MLN PLN

Zysk netto

*Dane na 31 grudnia 2022 r.

Materiały informacyjne

Prezentacje

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych za 2022

  Skład akcjonariatu

  udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA

  Akcjonariat

  Struktura akcjonariatu

  Akcjonariat

  Struktura akcjonariatu

  Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V. posiadająca 10 242 726 akcji, stanowiące 42,69% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 42,69% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  WALNE ZGROMADZENIA

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  11.04.2022

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Szczegóły

  Data zwołania: 11.04.2022 r.
  Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 16.05.2022 r.

  Kontakt

  Kontakt do działu relacji inwestorskich

  Agencja Tauber Promotion Mariusz Skowronek

  Tel: 22 833 35 02, 0 698 612 866
  Email: mskowronek@tauber.com.pl

  MLP Group ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków

  Tel: 22 738 30 10, 738 30 11
  Email: info@mlpgroup.com, ir@mlpgroup.com

  Przydatne strony: