Struktura akcjonariatu

Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V.

Skład akcjonariatu

udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA

  Cajamarca Holland B.V. Posiada 10 242 726 akcji, stanowiące 42,69% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 42,69% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cajamarca Holland B.V. jest spółką prawa holenderskiego prowadzącą działalność deweloperską.

  Jednostką dominującą Grupy najwyższego szczebla jest Israel Land Development Company Ltd. (z siedzibą w Tel Awiwie, w Izraelu), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.


  Chart Legend

  Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale (%) Liczba głosów (szt.) Udział w głosach (%)
  Cajamarca Holland B.V. 10 242 726 42,69 10 242 726 42,69
  ILDC 3 016 329 12,57 3 016 329 12,57
  Thesinger Limited 1 771 320 7,38 1 771 320 7,38
  Allianz OFE 1 713 881 7,14 1 713 881 7,14
  Generali PTE 1 591 360 6,63 1 591 360 6,63
  Gracecup Trading Limited 641 558 2,67 641 558 2,67
  Miro Holdings Limited 617 658 2,57 617 658 2,57
  Shimshon Marfogel 149 155 0,62 149 155 0,62
  Oded Setter 2 080 0,01 2 080 0,01
  Pozostali    4 248 915 17,72 4 248 915 17,72
  Ogółem 23 994 982 100,00 23 994 982 100,00

  Kapitał zakładowy Emitenta tworzy
  23 994 982 akcji

  11 440 000 

  Akcje serii A

  3 654 379 

  Akcje serii B

  3 018 876 

  Akcje serii C

  1 607 000 

  Akcje serii D

  1 653 384 

  Akcje serii E

  2 621 343  

  Akcje serii E

  Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,25 zł.