Struktura akcjonariatu

Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V.

Skład akcjonariatu

udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA

  Cajamarca Holland B.V. Posiada 10 242 726 akcji, stanowiące 42,69% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 42,69% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cajamarca Holland B.V. jest spółką prawa holenderskiego prowadzącą działalność deweloperską.

  Jednostką dominującą Grupy najwyższego szczebla jest Israel Land Development Company Ltd. (z siedzibą w Tel Awiwie, w Izraelu), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

  Chart Legend

  Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale (%) Liczba głosów (szt.) Udział w głosach (%)
  Cajamarca Holland B.V. 10 242 726 42,69 10 242 726 42,69
  ILDC 3 016 329 12,57 3 016 329 12,57
  Thesinger Limited 1 771 320 7,38 1 771 320 7,38
  Allianz OFE 1 713 181 7,14 1 713 181 7,14
  Generali OFE 1 591 360 6,63 1 591 360 6,63
  Gracecup Trading Limited 641 558 2,67 641 558 2,67
  Miro LTD. 617 658 2,57 617 658 2,57
  Shimshon Marfogel 149 155 0,62 149 155 0,62
  Oded Setter 2 080 0,01 2 080 0,01
  Pozostali    4 249 617 17,72 4 249 617 17,72
  Ogółem 23 994 982 100,00 23 994 982 100,00

  Kapitał zakładowy Emitenta tworzy
  23 994 982 akcji

  11 440 000 

  Akcje serii A

  3 654 379 

  Akcje serii B

  3 018 876 

  Akcje serii C

  1 607 000 

  Akcje serii D

  1 653 384 

  Akcje serii E

  2 621 343  

  Akcje serii E

  Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,25 zł.