Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym ochrona przekazanych przez Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo istotna. Dlatego dołożymy niezbędnych starań w celu zapewnienia koniecznej ochrony w tym zakresie. Informujemy także, że korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację przez Państwa zasad jej działania.

I. Kto jest operatorem niniejszej strony i administratorem danych osobowych ?

Operatorem niniejszej strony i administratorem Państwa danych osobowych jest MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3  Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000053299, NIP 5341012136, Regon 010971300 („MLP”). Kontakt do Administratora Danych Osobowych: dane.osobowe@mlpgroup.com lub gdpr@mlpgroup.com

II. Cookies

Co to są cookies ?

Niniejsza strona internetowa, tak jak większość stron tego typu, wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki „cookies” są to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Państwo odwiedzają naszą stronę. W plikach „cookies” zapisane są ustawienia internetowe, które pozwalają m.in. „rozpoznać” Państwa przy ponownej wizycie na naszej stronie. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowej funkcjonalności naszej strony i dostosowania jej do Państwa preferencji i potrzeb, np. poprzez prezentowanie Państwu reklam uwzględniających Państwa zainteresowania lub zaniechanie ponownego prezentowania tej samej reklamy.

Czas przechowywania danych, które w niektórych przypadkach mogą stanowić dane osobowe w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym.

W ramach strony internetowej MLP stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydują Państwo o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcą Państwo, aby cookies były przetwarzane, mogą Państwo wyłączyć ich obsługę. W tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce.

Strona internetowa MLP zapisuje i odczytuje ciasteczka zgodnie z wybranymi przez Państwa grupami plików cookies (które podzieliliśmy na niezbędne, funkcjonalne oraz reklamowe i społecznościowe). Jeżeli chcecie Państwo usunąć ciasteczka, które zostały zapisane na Państwa komputerze (do czasu zmiany ustawień lub podczas wcześniejszych wizyt na stronie) musicie zrobić to ręcznie w swojej przeglądarce. Musicie jednak Państwo pamiętać, że usunięcie ciasteczek (bądź ich zablokowanie) będzie oznaczać, że:

 • strona internetowa będzie zadawać pytania dotyczące Państwa preferencji przy każdorazowej wizycie,
 • w wypadku zablokowania plików cookies, niektóre elementy strony mogą nie działać poprawnie.

 

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

 

Poniżej przedstawiamy rodzaje używanych przez naszą stronę cookies:

 1. Ciasteczka niezbędne

Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po stronie a także korzystanie z jej podstawowych funkcji. Ciasteczka niezbędne nie zbierają informacji o użytkownikach strony internetowej i nie pozwalają na ich zidentyfikowanie. Służą natomiast do zbierania anonimowych danych dotyczących sposobu korzystania ze strony, źródeł odwiedzin i ewentualnych błędów. Dane te nie zawierają informacji o poszczególnych użytkownikach, które mogłyby zostać użyte do działań marketingowych.

 1. Ciasteczka funkcjonalne

Ciasteczka zapisywane na potrzeby pobocznych funkcjonalności strony, np. takich jak livechat czy ankiety statystyczne. Nie wszystkie z tych funkcjonalności są zawsze aktywne na stronach MLP.

 1. Ciasteczka reklamowe i społecznościowe

Ciasteczka zapisywane i wykorzystywane do mierzenia efektywności i modelowania działań reklamowych oraz związane z funkcjonalnością zintegrowanych ze stroną serwisów społecznościowych. Mogą służyć do zapisywania preferencji i zachowań poszczególnych użytkowników w celu dopasowania do nich działań reklamowych i komunikacji.

III. Linki do zewnętrznych stron internetowych

W przypadku gdyby niniejsza strona internetowa zawierała odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności, takich zewnętrznych stron internetowych. Ponadto informujemy, że tego typu podmioty zewnętrzne na swoich stronach internetowych również mogą wykorzystywać pliki cookies. Dlatego zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z politykami prywatności zawartymi na innych stronach internetowych we własnym zakresie.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

Kilka informacji na temat danych osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej Państwa dane osobowe gromadzone są jedynie wówczas, gdy zostaną przez Państwa podane, np. w celu uzyskania od nas informacji zwrotnej, czy umówienia jazdy testowej. Dane te wykorzystujemy jedynie w celach wskazanych w udostępnionych klauzulach informacyjnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia korespondencji

Wobec faktu, iż korzystanie z usług, kontakt lub współpraca z MLP Group S.A. lub spółkami z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A., może się łączyć z przetwarzaniem Państwa danych osobowych („Dane Osobowe”) prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy Państwa, że:

 1. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa, w tym RODO i najlepszymi dobrymi praktykami zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez MLP w następujących celach:
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z MLP (lub spółkami z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.) oraz realizacji takiej zawartej już umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MLP jako spółce publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • administracji wewnętrznej MLP, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 powyżej Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów w grupy kapitałowej MLP Group S.A. oraz innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jak również do podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz MLP.
 3. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z MLP, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 5. W związku z przetwarzaniem przez MLP Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 6. dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
 7. ich sprostowania (art. 16 RODO),
 8. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 9. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 10. przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21RODO).
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie cookies

W przypadkach, gdy pliki cookies oraz ewentualnie inne dane, takie jak na przykład dotyczące urządzenia, za pomocą którego korzystają Państwo ze strony stanowią w świetle prawa dane osobowe, zastosowanie znajdą zapisy punktu „Informacje ogólne” zawartego w zamieszczonej powyżej „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia korespondencji” oraz poniższe dodatkowe informacje.

Podanie danych osobowych nie będących plikami koniecznymi dla działania strony jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z zawartości strony. Państwa dane będą przetwarzane w celu spersonalizowania dostępnych dla Państwa treści umieszczonych na naszej stronie internetowej oraz zwiększenia możliwości korzystania przez Państwa z funkcjonalności strony. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu marketingu produktów i usług MLP. W zależności od sytuacji przetwarzanie powyższych danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub na podstawie udzielonej zgody.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki w urządzeniu końcowym.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy MLP, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową oraz obsłudze informatycznej procesów przesyłania i przechowywania danych. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych MLP.

V. Zmiana Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności podlega okresowej aktualizacji, a jej najnowsza wersja będzie publikowana na stronie internetowej, dlatego prosimy Państwa o regularne sprawdzania treści naszej Polityki prywatności.

Warunki użytkowania

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych ograniczeń użytkowania oraz zrzeczenia się odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej.

Akceptacja warunków użytkowania

MLP Group S.A. („MLP”) udostępnia niniejszą witrynę internetową („Witryna”) do Państwa osobistego użytku. Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym Warunkom użytkowania. MLP zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie bez powiadamiania Użytkownika. Dostęp do aktualnej wersji Warunków użytkowania można uzyskać, klikając łącze „Warunki użytkowania” na dole strony. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania bez ograniczeń i zastrzeżeń. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie możesz korzystać z tej strony.

Dokładność i kompletność informacji

Informacje zawarte na tej stronie zostały opracowane bardzo starannie. Jednak MLP nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność, wiarygodność lub podobne informacje lub za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w tej witrynie.

Zmiany na stronie internetowej

MLP regularnie weryfikuje informacje, usługi i zasoby w witrynie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania takich zmian bez powiadamiania poprzednich, obecnych lub potencjalnych użytkowników witryny.

Korzystanie z witryny

Użytkownik może pobierać Treść wyłącznie do użytku niekomercyjnego i osobistego, pod warunkiem, że prawa autorskie, znaki towarowe i inne informacje dotyczące własności pozostają nienaruszone i widoczne. Pobieranie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści nie przenosi na użytkownika żadnych praw ani tytułów do pobranych danych. Użytkownik zgadza się, że nie jest upoważniony do kopiowania, zmieniania, modyfikowania, wyświetlania, dystrybuowania, sprzedawania, rozpowszechniania lub przekazywania jakichkolwiek materiałów zawartych gdzie indziej w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody MLP.

Zakaz bezprawnego użycia

Zakaz używania niezgodnego z Warunkami użytkowania lub obowiązującym prawem.

Warunkiem korzystania z Witryny jest zobowiązanie się do niewykorzystywania jej w sposób niezgodny z prawem lub naruszający niniejsze Warunki użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa.

Zgłoszenia niezamówione

MLP nie przyjmuje ani nie rozpatruje kreatywnych pomysłów, sugestii ani materiałów od społeczeństwa [„Zgłoszenia”]. Dlatego nie należy przesyłać takich Materiałów do MLP. Jeśli, pomimo naszej prośby o coś przeciwnego, Użytkownik prześle nam Zgłoszenie, uznamy je za niepoufne, niezastrzeżone i natychmiast stanie się ono własnością MLP. MLP będzie miał wyłączne prawo i tytuł do takiego Poddania od tego czasu. MLP może wykorzystać takie zgłoszenia do dowolnego celu.

Polityka prywatności

Dane osobowe podawane przez Państwa na stronie internetowej MLP podlegają polityce prywatności tej strony.

Zastrzeżenie

Witryna jest dostarczana na zasadzie „tak jak jest”. MLP niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności.

MLP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia, roszczenia, odpowiedzialność lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z użytkowania lub w inny sposób związane z (A) błędami lub pominięciami w tej witrynie i treści, w tym między innymi nieścisłościami technicznymi i błędami typograficznymi, (B) stron internetowych osób trzecich lub ich treści dostępnych bezpośrednio lub pośrednio poprzez linki na tej stronie, w tym, ale nie wyłącznie, błędów lub pominięć w nich (C) niedostępności strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części, (D) korzystania ze strony internetowej lub (E) korzystania z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania w związku ze stroną internetową.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszelka odpowiedzialność MLP, z jakiegokolwiek powodu prawnego, za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z lub w związku z wykorzystaniem treści zawartych w niniejszym dokumencie, w tym między innymi za utratę zysków, utratę wartości firmy, utratę danych, utratę zatrudnienia, dokładność wyników, awarię lub nieprawidłowe działanie komputera, jest wykluczona.

Odszkodowanie i zabezpieczenie przed odpowiedzialnością

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić MLP przed wszelkimi roszczeniami o odszkodowanie, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika.

Copyright – prawa autorskie

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie obrazy graficzne, przyciski i teksty na tej stronie są wyłączną własnością MLP i jej podmiotów stowarzyszonych. Nie mogą być one kopiowane, dystrybuowane, wyświetlane, reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych lub mechanicznych, innych niż do użytku osobistego, bez uprzedniej pisemnej zgody MLP.

Prawa do znaków towarowych

Niniejsza witryna zawiera logo, tożsamość marki oraz inne znaki towarowe i usługowe (zwane łącznie „Znakami”) będące własnością lub licencjonowane przez MLP i jej podmioty stowarzyszone.

Nic, co jest zawarte na tej stronie internetowej nie może być interpretowane jako przyznanie przez domniemanie lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek Znaku wyświetlanego na stronie internetowej bez pisemnej zgody MLP lub takiej strony trzeciej, która może być właścicielem jakiegokolwiek Znaku wyświetlanego na stronie internetowej.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Na naszej stronie internetowej, jako dodatkową usługę, zapewniamy linki do stron internetowych osób trzecich, które są własnością i są obsługiwane przez nich, a nie utrzymywane przez MLP. Chociaż takie strony trzecie mogą być podmiotami powiązanymi z MLP, MLP nie ma kontroli nad tymi stronami. Wszystkie te podmioty mają własne polityki prawne, prywatności i gromadzenia danych, niezależne od MLP. MLP nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki, ani też MLP nie gwarantuje treści, dokładności lub poprawności materiałów na takich stronach. Przeglądanie stron internetowych osób trzecich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.

Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości

Niniejsza strona internetowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, szacunki i prognozy w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mają z reguły charakter spekulacyjny i opierają się na aktualnie dostępnych informacjach, planach operacyjnych oraz przewidywaniach dotyczących zdarzeń i trendów, które wystąpią w przyszłości. Z tego względu wiążą się z nimi różne rodzaje ryzyka i niepewności. Rzeczywiste wyniki i osiągnięcia MLP mogą zatem istotnie różnić się od wyników historycznych oraz od naszych obecnych oczekiwań i prognoz. MLP nie przyjmuje na siebie obowiązku publicznego aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek takich stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Jurysdykcja

MLP prowadzi i utrzymuje tę witrynę z siedziby głównej w Pruszkowie, Polska. Warunki użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję sądów polskich w odniesieniu do wszelkich działań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania. Wszelkie podstawy powództwa lub roszczenia, które możesz mieć w odniesieniu do Strony, muszą być rozpoczęte w ciągu jednego (1) roku po powstaniu roszczenia lub podstawy powództwa. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, część ta będzie regulowana postanowieniami zgodnymi z obowiązującym prawem. Takie postanowienie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niepodjęcie przez MLP jakichkolwiek działań w przypadku naruszenia Warunków użytkowania przez Użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią nie stanowi zrzeczenia się przez MLP praw do ich egzekwowania, ani nie ogranicza praw MLP w odniesieniu do takich naruszeń lub przyszłych naruszeń.