Profil działalności

Rozwój

MLP Group jest jedną z wiodących europejskich platform logistycznych, która oferuje swoim klientom pełen zakres usług, od wyszukiwania lokalizacji i nabywania gruntów po zarządzanie nieruchomościami. Unikalny model biznesowy „Build & Hold” pozwala firmie utrzymywać bezpośrednie relacje z klientami, co skutkuje wysokim poziomem zadowolenia najemców, a w konsekwencji prowadzi do doskonałych wskaźników obłożenia. Grupa specjalizuje się w budowie, posiadaniu i zarządzaniu zorientowanymi na klienta parkami magazynowo-produkcyjnymi oraz biznesowymi klasy A. Adresowane są one do wiodących międzynarodowych i krajowych firm, które strategicznie inwestują w nowe lub rozbudowywane projekty. Firma działa na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim.

 

MLP Group w liczbach

  • Grupa w Polsce i za granicą prowadzi obecnie 20 parków logistycznych. W tym w Polsce znajduje się 13 parków logistycznych w kluczowych lokalizacjach: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Gliwice, MLP Czeladź, MLP Poznań West, MLP Wrocław West, MLP Łódź, MLP Zgorzelec oraz MLP Poznań Business Park. W Niemczech Grupa aktualnie prowadzi 5 parków logistycznych: MLP Unna, MLP Business Park Berlin, MLP Business Park Niederrhein, MLP Business Park Schalke oraz MLP Idstein. W Rumunii Grupa posiada park logistyczny – MLP Bucharest West, a w Austrii MLP Business Park Vienna. Głównymi najemcami Grupy są firmy logistyczne, produkcyjne oraz z branży e-commerce. W 2021 Grupa nabyła nowe grunty w Polsce, Niemczech i Austrii o łącznej powierzchni ok. 59,3 ha., z czego w Polsce zakupiono dodatkowe grunty o pow. ok. 34,3 ha w Austrii ok. 10 ha a w Niemczech łącznie 15 ha. Spółki z Grupy posiadają również szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii.
  • Docelowa powierzchnia parków logistycznych na posiadanych gruntach wynosi około 1,552 mln mkw.
  • 1 825 mln zł – wartość aktywów netto na koniec grudnia 2021 r.
  • 762,8 tys. mkw. – gotowej powierzchni magazynowo-produkcyjnej w naszych parkach na koniec grudnia 2021 r. .
  • 3 395 mln zł – wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych Grupy na koniec grudnia 2021 r.

 

Istniejemy od 1998 roku

Na rynku nieruchomości komercyjnych działamy od 1998 roku. Specjalizujemy się w budowie i zarządzaniu nowoczesnymi centrami magazynowymi.

Pełnimy rolę:

  • Dewelopera. Budujemy i wynajmujemy wszystkie obiekty magazynowo-produkcyjne zgodnie z wymaganiami klientów w systemie pre-let i BTS.
  • Konsultanta. Angażujemy się na każdym etapie rozwoju parku logistycznego, począwszy od pierwszej decyzji lokalizacyjnej, poprzez projektowanie, uzyskiwanie wszelkich zezwoleń, budowę, komercjalizację, a następnie zarządzanie nieruchomością. Dostarczamy wszechstronnych rozwiązań w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb najemcy.
  • Zarządcy nieruchomości. Sami Zarządzamy wynajmowanymi powierzchniami wspierając naszych klientów w trakcie trwania całej umowy najmu. Prowadzimy obsługę techniczną oraz konserwację obiektów. Dla ułatwienia i wygody każdego najemcy, dedykowany jest zespół osób odpowiedzialnych za wszystkie sprawy w obrębie danego parku. Na bieżąco analizujemy potrzeby aktualnych i przyszłych klientów w celu rozbudowy, bądź budowy nowych budynków magazynowo-produkcyjnych.

Wyróżniamy się na rynku wysoką jakością świadczonych usług, oferując swoim najemcom atrakcyjne lokalizacje parków logistycznych.

 

Obecnie Grupa realizuje dwa rodzaje formatów powierzchni magazynowej:

 

  • magazyny big box tj.magazyny wielkopowierzchniowe, przede wszystkim w odpowiedzi na rozwój handlu elektronicznego oraz na potrzeby klientów z sektora przemysłu lekkiego w związku z rosnącym popytem, spowodowanym np. przenoszeniem produkcji z Azji do Europy
  • obiekty typu City Logistics, realizowane pod nazwą MLP Business Parki oferujące małe moduły magazynowe o powierzchni w przedziale pomiędzy 700 mkw. a 2,5 tys. mkw. MLP Business Park są projektami z zakresu logistyki miejskiej posiadającymi bardzo duży potencjał wzrostu – odpowiadają na potrzeby wynikające z ewolucji handlu detalicznego (e-commerce) i są zlokalizowanych w obrębie lub w pobliżu miast, z łatwym dostępem do siły roboczej i transportu publicznego. Pierwszymi projektami tego typu są MLP Business Park Berlin, MLP Business Park Schalke, MLP Business Park Niederrhein, MLP Business Park Vienna oraz MLP Business Park Poznań.