Finanse

Wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych MLP Group sięgnęła 4,2 mld zł
Featured image

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za I półrocze 2022 roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 26% do poziomu 2,3 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 25% do ponad 4,2 mld zł. Skonsolidowane przychody zwiększyły się w ujęciu r./r. o 26% i wyniosły 123,2 mln zł. Z kolei przychody netto z najmu wzrosły w ujęciu r./r. o 22% do 90,4 mln zł. Grupa poprawiła wynik na działalności operacyjnej o 181% do 577,2 mln zł. MLP Group w I półroczu br. wypracowało 433,9 mln zł zysku netto poprawiając ponad 2,5 krotnie (+161%) osiągniecia w tym zakresie z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Firma działa na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Portfel nieruchomości należący do MLP Group wynosi ok. 1,2 mln mkw. łącznej powierzchni najmu w obiektach gotowych, w budowie lub posiadających pozwolenia na budowę. Grupa obsługuje obecnie 22 parki logistyczne w Polsce i za granicą. Ponadto w 2022 roku zawarła kilka umów rezerwacyjnych na nowe działki pod kolejne parki logistyczne w Polsce i Europie. Bazując na aktualnym banku ziemi wraz z zarezerwowanymi działkami (200 ha), może wybudować kolejny 1 mln mkw. powierzchni magazynowej.

Strategicznym celem jest ciągłe poszerzanie portfolio magazynowego poprzez rozwój budynków typu Big Box oraz projektów logistyki miejskiej. MLP Group zamierza nadal szybko się rozwijać przede wszystkim w Niemczech, gdzie systematycznie powiększa portfolio projektów głównie w Zagłębiu Ruhry, Hesji i Brandenburgii. Planuje również umocnienie pozycji na rynku austriackim. Dodatkowo analizuje wejście do nowych krajów tj. Beneluksu i Węgier. Dla Grupy nadal bardzo ważny jest polski rynek, gdzie będzie konsekwentnie zwiększana oferta w kluczowych regionach logistycznych. W 2022 roku nakłady inwestycyjne (CAPEX) wyniosą ok. 150-200 mln EUR, z czego ok. 30% zostanie przeznaczone na zakup działek.

Podstawowe wskaźniki finansowe (1H 2022)

352,1 %

Rentowność sprzedaży

zysk netto/przychody ze sprzedaży

0,95 %

Wskaźnik płynności bieżącej

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

50,3 %

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

9,5 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

zysk netto/aktywa ogółem

18,9 %

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

zysk netto/kapitał własny

Podstawowe dane finansowe

     MLP Group podstawowe dane finansowe (mln zł)
 W mln złotych 1H 2022 1H 2021 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody 123,2 97,6 200,6 190,7 140,0 141,5 103,8
Wynik z aktualizacji
nieruchomości inwestycyjnych
517,8 160,2 540,3 213,3 120,8 88,7 8,6
Koszt sprzedaży i ogólnego zarządu -63,6 -51,6 (108,3) (108,1) (77,7) (78,9) (56)
Wynik operacyjny 577,2 205,5 632,3 297,8 180,0 151,1 55,2
Wynik netto 433,9 166,5 480,5 170,4 129,4 92,4 47,3
Aktywa razem 4571,9 3124,5 3786 2683 2074 1663 1358,4
Zobowiązania długoterminowe 2037,7 1426,0 1722,4 1374,7 971,1 762,4 569,2
Zobowiązania krótkoterminowe 236,0 196,4 238,7 96,4 164,4 85,6 62,5
Kapitał własny 2298,2 1502,1 1824,5 1211,7 938,6 815,4 726,7
Kapitał zakładowy 5,3 5,3 5,3 4,9 4,5 4,5 4,5
Liczba akcji (szt.) 21 373 639 21 373 639 213 736 39 19 720 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda (zł/akcje)
0  0 0
 0 0,22 0 0

Plik XLS z danymi finansowymi (do pobrania)