Zarząd
MLP Group

Poznaj kluczowe osoby wchodzące w skład organów statutowych
Featured image

Radosław T. Krochta

Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny

Do MLP Group S.A dołączył w 2010 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.

W latach 2001-2004 zajmował stanowisko CFO w Dresdner Bank Polska S.A. Przez kilka lat pełnił funkcję Dyrektora Działu Doradztwa Strategicznego w Deloitte Advisory w Warszawie, wcześniej pracował także jako manager w PWC w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Absolwent kierunku Finanse w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. W 2003 roku uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Nottingham.

Profil na LinkedIn
Featured image

Michael Shapiro

Wiceprezes

W latach 1998-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu MLP Group S.A. Od czerwca 2016 r. Wiceprezes.

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji projektów w sektorze nieruchomości. W latach 1975-2000 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i zarządzał spółkami Miro Engineering Ltd oraz S.M. Shapiro Engineers Ltd. Ukończył wydział Zarządzania i Inżynierii Przemysłowej w Izraelskim Instytucie Technologii w Hajfie.

Profil na LinkedIn
Featured image

Monika Dobosz

Członek Zarządu

Monika Dobosz posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rachunkowości, z czego 14 lat w sektorze nieruchomości. Do MLP Group dołączyła w 2009 r. jako kierownik działu sprawozdawczości finansowej. W 2014 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Finansowego. W tej roli jest odpowiedzialna za sprawozdawczość finansową, zarządzanie procesem budżetowania dla grupy kapitałowej i spółek zależnych, aranżowanie nowych źródeł finansowania dla inwestycji Grupy oraz nadzór nad zespołami księgowości, kontrolingu i sprawozdawczości. Przed MLP Group pracowała w Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o., Parker Hannifin Sp. z o.o. jako Zastępca Głównego Księgowego. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Bankowość oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Sprawozdawczość Finansowa.

Profil na LinkedIn
Featured image

Agnieszka Góźdź

Członek Zarządu

Agnieszka Góźdź jest odpowiedzialna za komercjalizację parków i pozyskiwanie nowych gruntów w Polsce. Wspiera również wejście MLP Group na nowe rynki w Europie i rozwój firmy. Do zespołu MLP Group dołączyła siedem lat temu.

Posiada 16 letnie doświadczenie na rynku powierzchni magazynowych. Przed dołączeniem do MLP Group pracowała jako ekspert dla wiodących firm doradczych z branży nieruchomości, między innymi: Cushman & Wakefield, CA IMMO Real Estate Management Poland, AXI IMMO GROUP, King Sturge. Jest absolwentką Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi na Politechnice Warszawskiej.

Profil na LinkedIn

Country
Officers

Featured image

Martin Birkert

Chief Country Officer Germany

Martin Birkert jako Chief Country Officer Germany wspiera ekspansję MLP Group w Niemczech. Odpowiada za rozwój nowych projektów magazynowo-logistycznych oraz business parków. Martin Birkert jest doświadczonym menedżerem na rynku niemieckim z 17-letnim doświadczeniem zdobytym w sektorze nieruchomości komercyjnych. Karierę zawodową rozpoczął jako negocjator w agencji doradczej JLL (Jones Lang LaSalle). Następnie pracował dla różnych podmiotów rozwijając kompetencje w zakresie zarządzania aktywami nieruchomościowymi. W NAI Apollo Real Estate, pełnił funkcję zastępcy szefa działu nieruchomości przemysłowych. Następnie jako Business Development Manager w Nextparx koncentrował się na pozyskiwaniu nieruchomości i najemców, prowadzeniu procesów due diligence i zarządzaniu projektami. W kolejnych latach odpowiadał za rozwój biznesu logistycznego w ramach SEGRO, następnie Alpha Industrial Advisors, a w ostatnich latach w DIC Asset. Posiada tytuł magistra uzyskany w International Real Estate Business School (IREBS) na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Profil na LinkedIn
Featured image

Peter Falb

Chief Country Officer Austria

Peter Falb kieruje ekspansją MLP Group na austriackim rynku magazynowym. Peter Falb to doświadczony manager, który w trakcie ponad 20-letniej kariery zawodowej pracował dla licznych podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską, finansowaniem i zarządzaniem aktywami magazynowymi, biurowymi oraz handlowymi. Dla firmy EYEMAXX Real Estate AG rozwijał projekty magazynowe w Niemczech i Serbii oraz handlowe w Czechach i Polsce. Zajmował się również zarządzaniem aktywami dla CA Immobilien Anlagen, gdzie odpowiadał za węgierskie i polskie portfolio firmy. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu na kierunku Zarządzanie Biznesem, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Wyceny Nieruchomości na Politechnice Wiedeńskiej.

Profil na LinkedIn
Featured image

Olga Melihov

Chief Country Officer Romania

Olga Melihov wspiera ekspansję MLP Group w Rumunii. Odpowiada za rozwój nowych projektów magazynowo-logistycznych w tym kraju. Olga Melihov jest doświadczonym menedżerem z blisko 20-letnim doświadczeniem w sektorze nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2007 roku zarządza firmą IB Consulting. W trakcie kariery zawodowej była zatrudniona w firmię E-INFRA Romania, stała na czele BNP Real Estate Romania jako Country Manager, pracowała również jako International Development Manager w firmie deweloperskiej Mayland Real Estate Poland, gdzie odpowiadała za rozwój, komunikację i działania marketingowe firmy w Polsce i Rumunii. Jest absolwentką Uniwersytetu w Bukareszcie oraz studiów podyplomowych Real Estate Professional Executive Programme organizowanych przez Solvay Brussels School of Economics & Management i Polską Radę Centrów Handlowych. Ukończyła też studia MBA na Tiffin University w USA. Poza ojczystym językiem rumuńskim mówi także biegle po angielsku, rosyjsku i francusku.

Profil na LinkedIn

Rada Nadzorcza

Shimshon Marfogel

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Eytan Levy

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Chajderowski

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Matusiak

Członek Rady Nadzorczej

Guy Shapira

Członek Rady Nadzorczej

Oded Setter

Członek Rady Nadzorczej