Prezentacje

Prezentacje z wynikami naszej firmy.
Prezentacja

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych za III kwartały 2023

Prezentacja

Podsumowanie wyników finansowych I półrocze 2023

Prezentacja

Podsumowanie wyników finansowych I kwartał 2023

Prezentacja

Podsumowanie wyników finansowych 2022

Prezentacja

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych za III kwartały 2022

Prezentacja

Podsumowanie wyników finansowych I półrocze 2022

Prezentacja

Podsumowanie wyników finansowych I kwartał 2022

Prezentacja

Podsumowanie wyników finansowych 2021