Materiały informacyjne

Prezentacje z wynikami naszej firmy.
Prezentacja

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych za III kwartały 2022

Prezentacja

Podsumowanie wyników finansowych I półrocze 2022

Prezentacja

Podsumowanie wyników finansowych I kwartał 2022

Prezentacja

Podsumowanie wyników finansowych 2021

Prezentacja

Podsumowanie wyników finansowych Q3 2021

Pliki do pobrania
Raport_biezacy_2_2022 (PDF)
Prezentacja

Podsumowanie wyników finansowych H1 2021

Pliki do pobrania
Raport_biezacy_2_2022 (PDF)