Wróć do artykułów

Nieruchomości inwestycyjne MLP Group warte już 3 mld zł

Nieruchomości inwestycyjne MLP Group warte już 3 mld zł
• przychody na poziomie 145,7 mln zł w okresie 1-3Q 2021 r. vs 136,4 mln zł rok wcześniej (+7% r./r.).
• zysk netto wyniósł 202,2 mln zł, +35% r./r.
• wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła przez pierwszych dziewięć miesięcy roku o ponad 27% do poziomu 1,54 mld zł
• wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto zwiększyła się do ponad 2,9 mld zł, +25% r./r.
• umowy najmu w 1-3Q 2021 r. na ponad 151 tys. m2, +20% r./r.
• planowany dynamiczny rozwój na rynku polskim, niemieckim i austriackim oraz wejście na rynek Beneluksu

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartały 2021 r. W tym okresie Grupa osiągnęła przychody w wysokości 145,7 mln zł (+7% r./r.). Zysk netto wyniósł 202,2 mln zł, co oznacza poprawę o 35% w ujęciu r./r. Z kolei wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła przez pierwszych dziewięć miesięcy roku o ponad 27% do poziomu 1,54 mld zł, a wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto zwiększyła się o 25% do ponad 2,9 mld zł.

MLP Group kontynuuje dynamiczny rozwój na wszystkich obsługiwanych rynkach. Strategicznym celem pozostaje rozwój w Polsce oraz na rynku niemieckim, austriackim oraz rumuńskim.  MLP Group oferuje powierzchnie magazynowe w formacie magazynów big box oraz obiektów typu Urban Logistics (MLP Business Park).

– Rynek magazynowy rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów nieruchomości komercyjnych w Polsce. Każdy rok przynosi rekordowe wyniki w zakresie budowanej i wynajętej powierzchni. Dynamiczny rozwój sektora e-commerce, zwiększanie powierzchni magazynowej związane z ryzykiem łańcucha dostaw oraz w coraz większym stopniu przenoszenie operacji bliżej rynków zbytu z Azji do Europy – to główne czynniki generujące popyt na obiekty magazynowe. W takim otoczeniu rynkowym w pierwszych trzech kwartałach br. znacznie poprawiliśmy wyniki finansowe, zwiększając także wartość posiadanych aktywów. Konsekwentnie inwestujemy w rozbudowę parków oraz zwiększenie banku ziemi, co daje silną podstawę do dalszego dynamicznego wzrostu skali działania. Mając na uwadze bardzo duży popyt na powierzchnie magazynowe widzimy potencjał na podnoszenie stawek najmu powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Na koniec września br. MLP Group wynajmowało łącznie 863 tys. m2 nowoczesnej powierzchni i było to o 107,5 tys. m2 więcej niż na początku roku. W tym okresie zawarte zostały umowy najmu na ponad 151 tys. m2. Poziom pustostanów w ramach istniejącej powierzchni pozostał na bardzo niskim poziomie około 3%. W trakcie budowy i w przygotowaniu na koniec trzeciego kwartału br. było 162 tys. m2. Docelowa powierzchnia posiadanych parków wynosi 1,44 mln m2. Dodatkowo MLP Group posiada szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce i na terenie Zachodniej Europy.

– To był rekordowy okres pod względem popytu na oferowane przez nas powierzchnie magazynowe i biurowe. Wynik komercjalizacji był o około 20% lepszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nasi partnerzy przy wygasających umowach praktycznie za każdym razem odnawiają umowy na kolejny okres. W efekcie utrzymujemy bardzo niski poziom pustostanów. Odpowiadając na silny popyt na nowoczesne powierzchnie konsekwentnie prowadzimy także ekspansję na wszystkich obsługiwanych rynkach. Ostatnio kupiliśmy m.in. działkę w Gelsenkirchen w Zagłębiu Ruhry. W najbliższym czasie planujemy wejść z naszą ofertą również do Frankfurtu, Stuttgartu i zamierzamy nabyć dodatkową działkę w Berlinie. Chcemy także umocnić się na rynku austriackim kupując kolejny grunt pod Wiedniem, a w przyszłym roku zadebiutować na terenie krajów Beneluksu w okolicach Venlo. Cały czas konsekwentnie inwestujemy także na polskim rynku dodał Radosław T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

Zobacz także