Gigantyczny sukces emisji obligacji MLP Group

Gigantyczny sukces emisji obligacji MLP Group
MLP Group z sukcesem uplasowało obligacje o wartości 29 mln EUR. W ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych papiery objęło łącznie 36 podmiotów. Za organizację i przeprowadzenie transakcji odpowiadał mBank. Doradcą prawnym MLP Group było warszawskie biuro globalnej kancelarii prawnej Taylor Wessing, natomiast mBank doradzała kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

W ramach przeprowadzonej przez MLP Group emisji obligacji przydzielone zostały wszystkie oferowane papiery korporacyjne. Inwestorzy objęli 29.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1000 EUR za jedną obligację. W efekcie MLP Group pozyskało kwotę 29 mln EUR. Oferta była skierowana do inwestorów kwalifikowanych. Termin wykupu obligacji został określony na dzień 26 maja 2025 roku. Za organizacje i przeprowadzenie emisji odpowiadał mBank.

Obligacje będą podlegać zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w EUR powiększonego o marżę. MLP Group będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy ogromny sukces, ponieważ sfinalizowaliśmy jedną z największych naszych emisji w Euro na rynku polskim. Z naszego punktu widzenia ważne było bardzo duże zainteresowanie inwestorów wyrażające się chęcią finansowania naszego dalszego rozwoju. Potwierdzili oni bowiem w ten sposób, że doceniają nasz model biznesowy, dobrze oceniają standing finansowy oraz olbrzymi potencjał do zwiększania skali działania na rynku europejskim. Bardzo dziękujemy jednocześnie osobom z mBanku, które odpowiadały za zorganizowanie i przeprowadzenie całej oferty – powiedziała Monika Dobosz, CFO w MLP Group S.A.

MLP Group rozwija działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim oraz planuje ekspansję w kolejnych krajach.  Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

Podobne artykuły