Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11.04.2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Data zwołania: 11.04.2022 r.
Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 16.05.2022 r.

11.04.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Data zwołania: 11.04.2022 r.
Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 16.05.2022 r.

30.06.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Data zwołania: 02.06.2021 r.
Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 30.06.2021 r.

18.06.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data zwołania: 11.05.2018 r.
Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 18.06.2018 r.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Zarządu MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pełnomocnictwo na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez Pełnomocnika

Wszelkie pytania i sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem prosimy kierować na adres mailowy: wza@mlp.pl

18.04.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Pliki do pobrania
25.06.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data zwołania: 28.05.2015r.
Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 25.06.2015r.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Zarządu MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Form of power of attorney
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLPG w dniu 25 czerwca 2015 roku.

Wszelkie pytania i sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem prosimy kierować na adres mailowy: wza@mlp.pl