Rekomendacje

Data wydania
zalecenie
cena w dniu wydania cena docelowa Instytucja raport
2015-06-29 kupuj 33,50 39,60 Dom Maklerski Banku BPS Pobierz
2014-08-14 kupuj 25,27 34,7 UniCredit CA IB Poland
2014-01-21 kupuj 26,53 33,6 UniCredit CA IB Poland