Rekomendacje

Data wydania
zalecenie
cena w dniu wydania cena docelowa Instytucja raport
2022-09-01 kupuj
71,20 98,00
BM PKO BP Pobierz
2022-07-07
kupuj
64,60
93,80
Erste Securities
2022-05-04
kupuj
73,80
97,00
BM PKO BP
Pobierz
2021-07-30
kupuj
77,8
95,00
BM PKO BP
Pobierz
2021-04-08 kupuj
76,20
92,00
BM PKO BP
Pobierz
2020-07-31 kupuj
72,50
95,00
BM PKO BP
Pobierz
2015-06-29 kupuj 33,50 39,60 Dom Maklerski Banku BPS Pobierz
2014-08-14 kupuj 25,27 34,7 UniCredit CA IB Poland
2014-01-21 kupuj 26,53 33,6 UniCredit CA IB Poland