Kalendarz inwestora

2021

17.03.2021

Publikacja raportu rocznego za 2020 r.

30.05.2021

Publikacja raportu za Q1 2021

30.06.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

25.08.2021

Publikacja raportu za H1 2021

17.11.2021

Publikacja raportu za Q3 2021