Kalendarz inwestora

2022

16.03.2022

Publikacja raportu rocznego za 2021 r.

18.05.2022

Publikacja raportu za Q1 2022

23.08.2022

Publikacja raportu za H1 2022

16.11.2022

Publikacja raportu za Q3 2022