Historia operacji na akcjach

Uchwała Data Wielkość emisjI
(ZŁ)
Cena emisyjna
(ZŁ)
Cena nominalna
(ZŁ)
Łączna liczba akcji
(ZŁ)
Kapitał zakładowy
(ZŁ)
Seria A  – akt przekształcenia PP ZNTK w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa 18.02.1995 880 000 10 880 000 8 800 000
Seria A – obniżenie kapitału w związku z wniesieniem przez Skarb Państwa do NFI akcji ZNTK S.A. 17.01.1996 3,25 880 000 2 860 000
Seria A – Split 1:15 01.12.2008 0,25 11 440 000 2 860 000
Seria B – podwyższenie kapitału 31.12.2008 3 654 379 15,84 0,25 15 094 379 3 773 595
Seria C – publiczna subskrypcja 28.10.2013 3 018 876 24 0,25 18 113 255 4 528 314
Seria D – podwyższenie kapitału 08.12.2020 1 607 000 69 0,25 19 720 255 4 930 064
Seria E – podwyższenie kapitału 01.06.2021 1 653 384 75 0,25 21 373 639 5 343 410