Kalendarz inwestora

2021

17 Marca 2021

Publikacja raportu rocznego za 2020 r.

31 Maja 2021

Publikacja raportu za I kwartał 2021 r.

25 Sierpień 2021

Publikacja raportu za I półrocze 2021 r.

17 Listopad 2021

Publikacja raportu za III kwartał 2021 r.