Prezentacje

Prezentacje

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych I półrocze 2022

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych I kwartał 2022

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych 2021

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych Q3 2021

Prezentacja – podsumowanie wyników finansowych H1 2021