Oferta publiczna

W dniu 7 października 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego, będąca organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, zatwierdziła prospekt emisyjny spółki MLP Group Spółka Akcyjna.

 

 • 8 października 2013 r. MLP Group S.A. opublikowało Prospekt Emisyjny.
 • Oferta publiczna MLP Group S.A. rozpoczęła się w dniu 8 października 2013 roku i została zakończona w dniu 21 października 2013 roku.
 • Akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostały przydzielone w dniu 21 października 2013 roku.
 • W ramach oferty publicznej oferowanych było 3 773 595 akcji oferowanych przez Spółkę w tym, Spółka oferowała 3 018 876 nowo emitowanych akcji serii C, a akcjonariusz oferował 754 719 akcji serii A.:

w Transzy Detalicznej – 377 360 akcji
w Transzy Dużych Inwestorów – 3 396 235 akcji.

 • W Transzy Detalicznej stopa redukcji wyniosła 19,8%.
 • W Transzy Dużych Inwestorów przydzielono akcje bez redukcji.
 • W ramach oferty publicznej złożono zapisy na 3 866 517 akcji, w tym:

w Transzy Detalicznej złożono zapisy na 470 282 akcji
w Transzy Dużych złożono zapisy na 3 396 235 akcji.

 • MLP Group S.A. dokonało, w ramach przeprowadzonej oferty publicznej, przydziału 3 773 595 akcji, w tym:

w Transzy Detalicznej przydzielono 377 360 akcji
w Transzy Dużych Inwestorów przydzielono 3 396 235 akcji.

 • Cena emisyjna osprzedawanych akcji serii A i C wyniosła 24 zł za jedną akcję.
 • Liczba osób i instytucji, które złożyły zapisy:

w Transzy Detalicznej – 352
w Transzy Dużych Inwestorów – 70.

 • Liczba osób i instytucji, którym przydzielono akcje

Transzy Detalicznej – 351
Transzy Dużych Inwestorów – 70.

 • Wartość przeprowadzonej oferty publicznej wyniosła 90 566 280 zł brutto.

 

W dniu 28 października 2013 roku MLP Group S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie