Wróć do artykułów

MLP Group wyemituje obligacje o wartości do 50 mln euro

Zarząd MLP Group ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości do 50 mln euro. Pozyskane środki w dużej mierze zostaną przeznaczone na finansowanie ekspansji zagranicznej. Obligacje będą oferowane w wielu seriach w ramach ofert prywatnych. Funkcję organizatora emisji będzie pełnił Bank Pekao.

Zarząd MLP Group podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji korporacyjnych. Program przewiduje emisję papierów dłużnych w ramach wielu serii do kwoty 50 mln euro stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

„Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone, miedzy innymi, na zakup nieruchomości na rynku niemieckim – okolicach Dortmundu oraz na rynku rumuńskim w Bukareszcie. Wielkość i termin emisji poszczególnych serii będzie uzależniony od bieżących potrzeb kapitałowych oraz momentu przeprowadzenia transakcji. Zagraniczne inwestycje zamierzamy rozpocząć w bieżącym roku” – podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
Uchwalony program zakłada emisję obligacji niezabezpieczonych, uprawniających obligatariuszy wyłącznie do otrzymania świadczeń o charakterze pieniężnym. Wartość nominalna papierów będzie wynosić 1 tys. euro lub wielokrotność tej kwoty.

Okres zapadalności obligacji wyemitowanych w ramach programu będzie nie dłuższy niż 10 lat. Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji będą każdorazowo ustalane w odpowiednich dokumentach emisyjnych. Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku GPW Catalyst.
Funkcję organizatora emisji będzie pełnił Bank Pekao. Umowa programowa, dotycząca programu emisji obligacji, została zawarta na czas nieoznaczony.

Zobacz także